BHP, odzież dodatkowe wyposażenie

Firmy bardzo często korzystają ze wyparcia. Niezbędne jest tu wówczas posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Pozwala to w efekcie na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin. Dotyczy to między innymi kwestii prawych, umów i wewnętrznych przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwach. Dotyczy to również ewentualnych sporów wew

Więcej

Brak zgody w Komisji Europejskiej - EU ETS

W sprawie IV etapu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami – EU ETS, odbyło się wysłuchanie w Parlamencie Europejskim.

Tego rodzaju spotkanie, odbyło się w ramach zorganizowanych prac Komisji ENVI – Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności. Zostało ono poświęcone przede wszystkim reformie EU ETS po 2020 roku. Zostały one zaprop

Więcej

AZS - jak zaradzić? - nowe sposoby?

Do jednej z najczęściej występujących chorób skóry, charakteryzującej się przewlekłym charakterem, zaliczyć można z pewnością Atopowe Zapalenie Skóry – AZS. Należy tu jednocześnie zauważyć, że ma ona ogromny wpływ na jakość i komfort życia osób, które są nią dotknięte. W między innymi tym kontekście prowadzone są badania na Sło

Więcej

Silne czy łagodne? - jakie kosmetyki dla dzieci?

Dziś już nawet dzieci są docelowymi klientami na oferowane produkty. Jest tak w szczególności jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie związane pielęgnacją i ochroną ich skóry. Bardzo duży i szeroki rynek oferują nie tylko różne produkty ale pełen wachlarz cenowy. Prężna i szybko rozwijająca się branża oferuje coraz to inne produkty dla dzieci. W wielu przypadk

Więcej

ECHA - aktualizacja listy substancji - sprawdzenie zgodności

50 pozycji – o tyle substancji ECHA uzupełniła listę, która ma zostać poddana sprawdzeniu. Zalecenia (ze strony ECHA) dla podmiotów rejestrujących, obejmują zapoznanie się z listą a w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, uzupełnienie stosownych dokumentacji do dnia 29 lutego 2016 roku.

Wspomniana lista powinna umożliwić rejestrującym podmiotom, właś

Więcej

Benzen i fenol - rynek, ceny i ropa naftowa

Ceny ropy od dawna miały i nadal mają pewien wpływ na sytuacje międzynarodową i to w wielu dziedzinach. Dotyczy to nie tylko państw ale i poszczególnych produktów, w tym również petrochemicznych, takich jak: fenol czy też benzen. Ten ostatni, jest w znaczący sposób uzależniony od rodzaju sytuacji jaka panuje na rynku ropy naftowej. Obejmuje to zarówn

Więcej

Detergenty - błędy nadal obecne

Wydawałoby się iż 12 lat funkcjonowania rozporządzenia – WE, nr 648/2004 w sprawie detergentów spowoduje, że wszystkie kwestie będą łatwe do ujęcia, wyjaśnienia i sklasyfikowania. Nic bardziej mylnego. Nadal bowiem pojawiają się zarówno pytania, jak

często problem z tym, czy ich produkt należy do detergentów. Warto zauważyć, że dany produkt

Więcej

Rejestracja substancji - udostępnienie danych i nie tylko

W dniu 6 stycznia 2016 roku, w Dzienniku Unii Europejskiej nr L.3, ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2016/9/UE z dnia 5 stycznia 2016 roku. Dotyczyło ono rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. Wspomniane rozporządzenie

Więcej

REACH - zmiany w załączniku XVII

W Dzienniku Urzędowym UE nr L/9 – 14 stycznia 2016 roku – ukazało się Rozporządzenie Komisji 2016/26/UE z dnia 13 stycznia 2016 roku. Zmienia ono załącznik XVII do rozporządzenia  - WE  nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. Odnosi się ono

Więcej

Branża chemiczna - klastry w perspektywie rozwoju

Znaczący wpływ na rozwój innowacyjności oraz nowatorskich działań w przypadku badań oraz rozwoju mają klastry przemysłowe. Taką samą tendencję można zauważyć również i w naszym kraju. Efekty tych działań, są szczególnie uważnie obserwowane przez szeroko rozumiany i postrzegany przemysł chemiczny.

Nasze krajowe warunki mogą ale i nie muszą pow

Więcej

Biotechnologia - nowy potencjał

Nadzieja i rosnące zalety ale również zagrożenia oraz swoiste obawy, wszystko skrywa się za zielona biotechnologią. Jako nauka i zakres działań, wiąże się między innymi z przemysłowym wykorzystaniem procesów zachodzących w żywych organizmach. W dużej mierze ma to związek z procesami biologicznymi. Problem jednak w ty, że tego rodzaju definicja nie oddaje w pełni

Więcej

Kto nie dopełnił obowiązków rejestracyjnych?

Projekt REACH-EN-FORCE (trzecia edycja) prowadzony przez ECHA’s Enforcement Forum wskazała, że około 13% przedsiębiorstw, które zostały skontrolowane, nie dopełniła/spełniła nałożonych i obowiązujących przepisów.

Podczas trwania projektu w latach 2013-2014 w 28 państwach zostało skontrolowanych 1169 przedsiębiorstw oraz 5746 substancji. Zasadniczo �

Więcej

Komitet do Spraw Ocen Ryzyka a ograniczenia metanolu

Decyzja Polski dotycząca wprowadzania limitów stężeń w zakresie metanolu /CAS 67-56-1/ w płynach spryskiwaczy oraz skażonym etanolu zyskały poparcie Komitetu.

Ten sam Komitet przyjął 3 projekty dotyczące opinii w zastosowania 1,2-dichloroetanu /CAS 107-06-2/, chromianu sodu /CAS 7775-11-3/ oraz dichromianu sodu /CAS 10588-01-9/.

Opinie staną się dostępne

Więcej

Nowe substancje w załączniku XIV

Rozważana jest przez ECHA kandydatura kolejnych substancji (11) i dołączenie ich do załącznika XIV rozporządzenia REACH. Należy w tym zakresie wymienić:

- ftalan diheksylu /CAS 84-75-3/, ester diheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, rozgałęziony i liniowy /CAS 68515-50-4/ jako plastyfikatory w PCV,

- bezwodnik heksahydroftalowy /CAS 85-42-7/ i bezwodnik 4-me

Więcej

Telefon powie o jakości powietrza

Coraz większa popularność różnego rodzaju aplikacji ściąganych na telefony, sprawiła, że, również Główny Inspektor Ochrony Środowiska – GIOŚ, stworzył podobne rozwiązanie i możliwość – „Jakość powietrza w Polsce”. Urządzenia mobilne mają możliwość sprawdzania danych ze 140 automatycznych stacji pomiarowych. Każdy użytkownik

Więcej

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015

Prezydent zdecydował się podpisać 28 grudnia 2015 roku Ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Decyzja posłów, którzy uchwalili te przepisy, wyszła naprzeciw oczekiwaniom ze strony władz samorządowych. W wielu przypadkach postu

Więcej