Benzen i fenol - rynek, ceny i ropa naftowa

Ceny ropy od dawna miały i nadal mają pewien wpływ na sytuacje międzynarodową i to w wielu dziedzinach. Dotyczy to nie tylko państw ale i poszczególnych produktów, w tym również petrochemicznych, takich jak: fenol czy też benzen. Ten ostatni, jest w znaczący sposób uzależniony od rodzaju sytuacji jaka panuje na rynku ropy naftowej. Obejmuje to zarówno popyt jak i samą podaż.

W przeciągu ostatniego roku można zauważyć spadek cen w przypadku ropy naftowej. To z kolei wpłynęło na notowaniach zarówno fenolu jak również i benzenu. Tym samym zaczęła się reakcja łańcuchowa związana z presją cenową w przypadku producentów poliamidu. Warto jednak zauważyć, że dłuższej perspektywie zakładana jest stabilizacja notowań. Tym samym sytuacja powinna ulec uspokojeniu. Uspokojenie sytuacji oraz stabilizacja notowań, powinna przyczynić się do oczekiwań związanych ze wzrostem popytu w przypadku tworzyw sztucznych.