Brak zgody w Komisji Europejskiej - EU ETS

W sprawie IV etapu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami – EU ETS, odbyło się wysłuchanie w Parlamencie Europejskim.

Tego rodzaju spotkanie, odbyło się w ramach zorganizowanych prac Komisji ENVI – Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności. Zostało ono poświęcone przede wszystkim reformie EU ETS po 2020 roku. Zostały one zaproponowane przez Komisję Europejską. Zostały one negatywnie ocenione przez naszych eurodeputowanych.