Detergenty - błędy nadal obecne

Wydawałoby się iż 12 lat funkcjonowania rozporządzenia – WE, nr 648/2004 w sprawie detergentów spowoduje, że wszystkie kwestie będą łatwe do ujęcia, wyjaśnienia i sklasyfikowania. Nic bardziej mylnego. Nadal bowiem pojawiają się zarówno pytania, jak

często problem z tym, czy ich produkt należy do detergentów. Warto zauważyć, że dany produkt podlega konkretnym przepisom Rozporządzenia, w sytuacji kiedy spełnia warunki określone w również i błędy w stosowanym oznakowaniu jak, i w realizacji obowiązków.

Nawet producenci, mają definicji. Dokładniej mówi na ten temat art.2 pkt 1. Należy tu zwrócić uwagę, że ważna jest funkcja nadrzędna detergentu a nie jego skład. Jest to o tyle ważne, że detergenty nie zawsze muszą zawierać w składzie środków o działaniu powierzchniowo czynnym a mimo to będą spełniać określone wymagania.

Powszechnym błędem związanym z klasyfikacja do właściwej grupy produktów past BHP (środków czyszczących – w formie pasty, przeznaczanych do usuwania silnych zabrudzeń, jak również i zanieczyszczeń. W sytuacji kiedy produkt, jest używany w przemyśle, rolnictwie, w zastosowaniu do czyszczenia urządzeń – to jest traktowany jako detergent. W przypadku usuwania zabrudzeń z rąk, skóry, wówczas klasyfikuje się jako produkt kosmetyczny. W takim przypadku podlega Rozporządzeniu – WE, nr 1223/2009 – Parlamentu Europejskiego i Rady.