ECHA - aktualizacja listy substancji - sprawdzenie zgodności

50 pozycji – o tyle substancji ECHA uzupełniła listę, która ma zostać poddana sprawdzeniu. Zalecenia (ze strony ECHA) dla podmiotów rejestrujących, obejmują zapoznanie się z listą a w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, uzupełnienie stosownych dokumentacji do dnia 29 lutego 2016 roku.

Wspomniana lista powinna umożliwić rejestrującym podmiotom, właściwe uzupełnienie jeszcze przed rozpoczęciem procedury zgodności.