Kto nie dopełnił obowiązków rejestracyjnych?

Projekt REACH-EN-FORCE (trzecia edycja) prowadzony przez ECHA’s Enforcement Forum wskazała, że około 13% przedsiębiorstw, które zostały skontrolowane, nie dopełniła/spełniła nałożonych i obowiązujących przepisów.

Podczas trwania projektu w latach 2013-2014 w 28 państwach zostało skontrolowanych 1169 przedsiębiorstw oraz 5746 substancji. Zasadniczo łącznie 13% tych przedsiębiorstw nie dopełniło właściwej rejestracji w zakresie substancji. W większości przypadków dotyczyło to jednej, bądź też dwóch, które pochodzą z całego spektrum substancji. Około 2% przedsiębiorstw nie dokonano żadnej wymaganej rejestracji.