Nowe substancje w załączniku XIV

Rozważana jest przez ECHA kandydatura kolejnych substancji (11) i dołączenie ich do załącznika XIV rozporządzenia REACH. Należy w tym zakresie wymienić:

- ftalan diheksylu /CAS 84-75-3/, ester diheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, rozgałęziony i liniowy /CAS 68515-50-4/ jako plastyfikatory w PCV,

- bezwodnik heksahydroftalowy /CAS 85-42-7/ i bezwodnik 4-metyloheksahydroftalowy /CAS 19438-60-9/ jako utwardzacze żywic epoksydowych,

- fosforan triksylilu /CAS 25155-23-1/ w smarach, płynach hydraulicznych i produkcji plastików,

- dwa związki boru: nadboran sodu /CAS 15120-21-5/ oraz nadtlenometaboran sodu /CAS 7632-04-4/ w detergentach i środkach wybielających,

- cztery związki ołowiu:

* tetratlenek triołowiu /CAS 1314-41-6/

* tlenek ołowiu /CAS 1317-36-8/,

* siarczan tetratlenku pentaołowiu /CAS 12065-90-6/,

* siarczan tritlenku tetraołowiu [CAS 12202-17-4].

Przy produkcji baterii i wyrobów gumowych, a także w adsorbentach.

 

W tym zakresie podjęto odpowiednie konsultacje.