BHP, odzież dodatkowe wyposażenie

Firmy bardzo często korzystają ze wyparcia. Niezbędne jest tu wówczas posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Pozwala to w efekcie na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin. Dotyczy to między innymi kwestii prawych, umów i wewnętrznych przepisów obowiązujących w przedsiębiorstwach. Dotyczy to również ewentualnych sporów wew

Więcej

Brak zgody w Komisji Europejskiej - EU ETS

W sprawie IV etapu Europejskiego Systemu Handlu Emisjami – EU ETS, odbyło się wysłuchanie w Parlamencie Europejskim.

Tego rodzaju spotkanie, odbyło się w ramach zorganizowanych prac Komisji ENVI – Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności. Zostało ono poświęcone przede wszystkim reformie EU ETS po 2020 roku. Zostały one zaprop

Więcej

Benzen i fenol - rynek, ceny i ropa naftowa

Ceny ropy od dawna miały i nadal mają pewien wpływ na sytuacje międzynarodową i to w wielu dziedzinach. Dotyczy to nie tylko państw ale i poszczególnych produktów, w tym również petrochemicznych, takich jak: fenol czy też benzen. Ten ostatni, jest w znaczący sposób uzależniony od rodzaju sytuacji jaka panuje na rynku ropy naftowej. Obejmuje to zarówn

Więcej

Branża chemiczna - klastry w perspektywie rozwoju

Znaczący wpływ na rozwój innowacyjności oraz nowatorskich działań w przypadku badań oraz rozwoju mają klastry przemysłowe. Taką samą tendencję można zauważyć również i w naszym kraju. Efekty tych działań, są szczególnie uważnie obserwowane przez szeroko rozumiany i postrzegany przemysł chemiczny.

Nasze krajowe warunki mogą ale i nie muszą pow

Więcej

Biotechnologia - nowy potencjał

Nadzieja i rosnące zalety ale również zagrożenia oraz swoiste obawy, wszystko skrywa się za zielona biotechnologią. Jako nauka i zakres działań, wiąże się między innymi z przemysłowym wykorzystaniem procesów zachodzących w żywych organizmach. W dużej mierze ma to związek z procesami biologicznymi. Problem jednak w ty, że tego rodzaju definicja nie oddaje w pełni

Więcej