ECHA - aktualizacja listy substancji - sprawdzenie zgodności

50 pozycji – o tyle substancji ECHA uzupełniła listę, która ma zostać poddana sprawdzeniu. Zalecenia (ze strony ECHA) dla podmiotów rejestrujących, obejmują zapoznanie się z listą a w sytuacji, kiedy będzie taka potrzeba, uzupełnienie stosownych dokumentacji do dnia 29 lutego 2016 roku.

Wspomniana lista powinna umożliwić rejestrującym podmiotom, właś

Więcej

Rejestracja substancji - udostępnienie danych i nie tylko

W dniu 6 stycznia 2016 roku, w Dzienniku Unii Europejskiej nr L.3, ukazało się Rozporządzenie Wykonawcze Komisji 2016/9/UE z dnia 5 stycznia 2016 roku. Dotyczyło ono rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. Wspomniane rozporządzenie

Więcej

REACH - zmiany w załączniku XVII

W Dzienniku Urzędowym UE nr L/9 – 14 stycznia 2016 roku – ukazało się Rozporządzenie Komisji 2016/26/UE z dnia 13 stycznia 2016 roku. Zmienia ono załącznik XVII do rozporządzenia  - WE  nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów – REACH. Odnosi się ono

Więcej

Kto nie dopełnił obowiązków rejestracyjnych?

Projekt REACH-EN-FORCE (trzecia edycja) prowadzony przez ECHA’s Enforcement Forum wskazała, że około 13% przedsiębiorstw, które zostały skontrolowane, nie dopełniła/spełniła nałożonych i obowiązujących przepisów.

Podczas trwania projektu w latach 2013-2014 w 28 państwach zostało skontrolowanych 1169 przedsiębiorstw oraz 5746 substancji. Zasadniczo

Więcej

Komitet do Spraw Ocen Ryzyka a ograniczenia metanolu

Decyzja Polski dotycząca wprowadzania limitów stężeń w zakresie metanolu /CAS 67-56-1/ w płynach spryskiwaczy oraz skażonym etanolu zyskały poparcie Komitetu.

Ten sam Komitet przyjął 3 projekty dotyczące opinii w zastosowania 1,2-dichloroetanu /CAS 107-06-2/, chromianu sodu /CAS 7775-11-3/ oraz dichromianu sodu /CAS 10588-01-9/.

Opinie staną się dostępne

Więcej

Nowe substancje w załączniku XIV

Rozważana jest przez ECHA kandydatura kolejnych substancji (11) i dołączenie ich do załącznika XIV rozporządzenia REACH. Należy w tym zakresie wymienić:

- ftalan diheksylu /CAS 84-75-3/, ester diheksylowy kwasu 1,2-benzenodikarboksylowego, rozgałęziony i liniowy /CAS 68515-50-4/ jako plastyfikatory w PCV,

- bezwodnik heksahydroftalowy /CAS 85-42-7/ i bezwodnik 4-me

Więcej