Telefon powie o jakości powietrza

Coraz większa popularność różnego rodzaju aplikacji ściąganych na telefony, sprawiła, że, również Główny Inspektor Ochrony Środowiska – GIOŚ, stworzył podobne rozwiązanie i możliwość – „Jakość powietrza w Polsce”. Urządzenia mobilne mają możliwość sprawdzania danych ze 140 automatycznych stacji pomiarowych. Każdy użytkownik może w ten sposób uzyskiwać informacje obejmujące zanieczyszczenie powierza w danej okolicy. Aplikacja pozwala na automatyczne wyszukiwanie stacji pomiarowej, która jest najbliżej urządzenia. Zastosowano sześciostopniową skalę od poziomu „bardzo dobrego”, „dobrego”, „umiarkowanego”, „dostatecznego”, „złego” aż do „bardzo złego”. W zależności od poziomu można znaleźć zalecenia, jak należy w danym przypadku zachowywać się i postępować.