Ustawa z dnia 16 grudnia 2015

Prezydent zdecydował się podpisać 28 grudnia 2015 roku Ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Decyzja posłów, którzy uchwalili te przepisy, wyszła naprzeciw oczekiwaniom ze strony władz samorządowych. W wielu przypadkach postulowały one utrzymanie przepisów, które pozwalają na odroczenie pobierania pięciokrotnie podwyższonych opłat. Dotyczy to ścieków oraz wód i ziemi. Aktualnie przesunięto go z dnia 1 stycznia 2016 roku aż na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Postawiono jednak warunki. Dotyczy to realizacji przedsięwzięć, które wpływają na podwyższanie tego typu opłat oraz kar. Takie działania musza być jednak ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Dla wielu gmin jest to pozytywne rozwiązanie sytuacji, związane z możliwością dokończenia rozpoczętych już prac i procedur.